ПРЕДСТОИ ВТОРОТО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВ ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ

След първото обсъждане в Самоков на 29 юни, организаторите канят всички заинтересовани за разговор и на 7 юли в София

Община Самоков отправя покана и за предстоящото обществено обсъждане на конкурса в София на 7 юли 2016г., четвъртък, от 18:00 в Зала 2 на Централен дом на архитекта в София, ул.Кракра 11. Поканата е към всички с отношение към бъдещето на курорта, влючително и не само – посетители, туристи, професионално ангажирани специалисти, еколози, туроператори.

Организаторите отправят покана и за попълване на Анкетата за обратна връзка, също достъпна на интернет-страницата на конкурса www.borovetscompetition.com.  Анкетата ще може да бъде попълнена и на място по време на предстоящотообсъждане.

На 29 юни 2016 в залата на читалище „Отец Паисий -1859“ в Самоков се проведе и първото предварително обсъждане на концепция за Международен архитектурен конкурс за идеен проект за нова централна част на к.к. Боровец. Конкурсът се организира от Община Самоков с подкрепата на Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България и Съюза на урбанистите в България. Освен представители на възложителите в лицето на кмета на Самоков Владимир Николов и Главния архитект арх. Надежда Клинчева-Колева, и на организационния екип на конкурса – арх. Бойка Огнянова и урб. Ангел Буров, в обсъждането се включиха и представители на наемателите в територията, на някои от големите хотели в курорта, проектанти, туристи и жители на Самоков. Видео-запис на проведената среща е достъпен в  страницата на конкурсаwww.borovetscompetition.com. Анализът на предложенията ще бъде взет предвид при изготвяне на заданието на конкурса, а представители на наемателите ще бъдат поканени за участие в работна група по заданието.

 

ПРЕДСТОИ ВТОРОТО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА НОВ ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ