ОТВОРЕНО ПИСМО НА САБ-ПЛОВДИВ ОТНОСНО ОПОЖАРЯВАНЕТО НА ТЮТЮНЕВИТЕ СКЛАДОВЕ


Връзка за сваляне на PDF