ДНЕВЕН РЕД ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА САБ – 13.12.2016 г.


1. Списание „Архитектура“ и издаването му през 2017 г.

2. Предложение за програма за провеждане на редовната пролетна среща на II-ри регион на МСА в София – 17, 18 и 19.03.2017 г. (петък, събота и неделя), включваща още Балканска конференция и заседание на ФАЧР

3. Приемане на статута за награда „АРХИТЕКТОН“ и определяне на жури

4.Участие в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

5. Насрочване на XXVIII-то общо събрание на САБ

6. Предложения на сдружение „Кольо Фичето“, внесени от арх.Павел Попов

7. Разни

7.1. Текуща информация от МСА и АСЕ

7.2. Отчет на арх.Магдалина Ръжева от участието й на заседание по работна програма към МСА „Архитектура и деца“ - Стокхолм, октомври 2016 г.

7.3.Решение за ателието във Велико Търново

7.4.Културен календар за 2017 г.

7.5. Меморандум за BIM

7.6. Докладна записка от арх.Бисера Рибарова

7.7. Преглед на решенията от заседание на УС на САБ - 27.09.2016 г.