ИЗЛОЖБА НА АРХ. ИЛИЯН П. НИКОЛОВ
"40 ГОДИНИ С АРХИТЕКТУРАТА"