СТАНОВИЩЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ НА САБ, НАЗНАЧЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-09-13/09.02.2017г. НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Връзка за сваляне на PDF