ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА РАЗШИРЕН УС - 28.02.2017г.

ПРОЕКТ !

РАЗШИРЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 28.02.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на отчет по  изпълнение  бюджета на САБ  за  2016 г.

2. Приемане на годишен отчет на дружество АСА-ЕООД. за 2016 г. за вписване в Търговския регистър.

3.  Предварителен рамков бюджет на САБ за 2017 г.

4.  Програма за основните събития на САБ за 2017 г.

5. Информация за предвидените от УС – заседание на ФАЧР, Балканска конференция и церемония по връчването на награда „Архитектон“