ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КСБ МЕЖДУ СТРОИТЕЛИ, ПРОЕКТАНТИ И КОНСУЛТАНТИ

УВажаеми колеги,

На 23.02.2017г. по покана на Камара на строителите в България се състоя среща с представителите на професионалните организации в проектирането, надзора и строително-инвестиционния процес. На срещата бяха домакина Председателя на УС на КСБ инж.Николай Станков и изпълнителния директор Иван Бойков, Председателя на УС на САБ арх.Георги Бакалов, Председателя на УС на КАБ арх.Борислав Игнатов, Председателя на УС на КИИП инж.Иван Каралеев и Председателя на УС на БАИК инж. Мирослав Йорданов.

Целта на срещата беше да се маркират професионално въпросите, които вълнуват отделните организации, за намиране на допирните точки и обсъждане на  различията в позициите, свързани с процеса на създаване на общия строителен продукт.

Постигна се съгасие срещите да се провеждат периодично, с ротация на домакинството и да започне работа по общо съгласуване за създаване на нормативи, стандарти и работа по ЗУТ, ЗАПСП, ЗОП и свързаните с тях наредби и закони.

Коментираха се и взаимоотношенията между инвеститори, проектанти, надзор и строители, включително предприемачи.

Съюзът на архитектите ще ви информира чрез сайта си за проведените срещи, резултатите от тях и коментарите, на база на които очакваме да се включите, като съюзни членове с конкретни предложения и идеи.

Арх.Георги Бакалов – председател на УС на САБ

Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.