БАЛКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Каним ви да присъствате на Балканската конференция „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, която ще се проведе в Централния дом на архитекта, София, ул.“Кракра“ 11, 17.03.2017 г. 13,30 -:- 16,30 часа

От ръководството на САБ

 

 

П Р О Г Р А МА

на Балканската конференция „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

 

13,30 часа - откриване на конференцията

13,50 часа - арх. Истелианна Атанасова – ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, 09- 15 МАЙ 1966 г. – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

14,10 часа - арх. Митси Валасса – Гърция – БАЛКАНСКАТА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

14,30 часа - проф.д-р арх. Минас Бакалчев, доц. д-р арх. Виолета Бакалчев и доц. д-р арх. Митко Хаджи Пуля – РМакедония – ДЪРВОТО, ЧОВЕКЪТ, КЪЩАТА

14,50 часа - доц. д-р арх. Омар Куатли – Сирия – МЕСТНО РАЗВИТИЕ И СИГУРНОСТТА В ГРАДОВЕТЕ. ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО  ПЛАНИРАНЕ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

15,10 часа - проф. д-р арх.Тодор Булев – ЗЕЛЕНО ЧЕРНОМОРИЕ

15,30 часа - арх. Георги Стоилов – основател на Балканската конференция - презентация

15,50 часа -   арх.Здравко Здравков – главен архитект на Столична община – ЗЕЛЕНА СОФИЯ