XV-ТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРС ЗА ЕДНОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ В ПАМЕТ НА АРХ. Д. БОГДАНОВ