120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. МИЛКО БИЧЕВ

18 май, четвъртък, 18 ч., зала 2 – „Памет за учителите” – честване 120-годишнината от рождението на проф. арх. Милко Бичев, организирано от ССА, д-во на САБ при УАСГ и катедра „История и теория на архитектурата” – АФ-УАСГ