КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА САБ В ОЕСУТ И РЕСУТ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Депозирано желание на архитекта за участие в ОЕСУТ и РЕСУТ.

2.Териториална близост на месторабота, местоживеене и дейност до съответната община.

II. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Да е член на САБ, който активно участва в дейността на организацията, като приносът се определя от ръководните структури на организацията.

2.Опит в проектантска дейност, конкурсна дейност и архитектурна критика.

3.Опит в експертната професионална дейност, както и такава свързана с участие в жури и изготвяне на професионални доклади и експертизи

4.Специализация в съответна област на архитектурните дейности.

5. Добри познания по нормативната уредба, свързана с архитектурата. Участие в работни групи за създаване на закони, наредби и други подзаконови норми.

III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.Когато кандидатът участва по друг ред в работата на ОЕСУТ и РЕСУТ, то той не би трябвало да участва и като представител на САБ.

2.Когато кандидатът участва в повече от един ОЕСУТ или РЕСУТ, то предимство има друг кандидат, освен ако няма кандидат за съответното място в срок, определен от УС на САБ.

3.Кандидатът предварително се съгласува с общинската администрация за конфликт на интереси.

Забележка: Критериите се определят от УС на САБ, по предложение на съюзните членове, в срок до 09.06.2017г., изпратени чрез Председателите на Дружества на адрес e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в деловодството на САБ