ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПО ПОВОД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА "АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ - ОПИТА НА АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ"


Връзка за сваляне на PDF

ПОКАНА ЗА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ С ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В Р БЪЛГАРИЯ