АСЕ ЩЕ ИЗДАДЕ БРОШУРА И ЩЕ РАЗПРОСТРАНИ ПОДБОРКА ОТ ПРОЕКТИ, СПЕЧЕЛИЛИ АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“

Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) ще издаде брошура и ще разпространи подборка от проекти, спечелили архитектурни конкурси, в рамките на проект „Творческа Европа“. Всяко предложение трябва да съдържа:

  • Кратко описание на конкурса – обявител, параметри (вкл. финансови), етапност и др.;
  • Жури (особено ако е международно);
  • Кратко описание на контракта и/или реализацията (ако има такива) -  срокове, специфични изисквания и др.;
  • Мин. един общ изглед на обекта във висока резолюция (проект или реализация). Допълнителни материали – не са уточнени, но да се добави кратка подборка по преценка на участника.

Информацията се попълва в приложената форма, като илюстрациите/визуализации се прилагат отделно – да се прецени качеството им при поместване в А4; напр. с резолюция 4 – 20 MB.

Срок за изпращане – средата на м. септември 2017 г. на адрес:

ACE Secretariat < Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. >

Тема:

ACE publication - Best examples of buildings as result of Architectural Design Contests (ADC)

Очакванията са за повече постижения на млади архитекти, без това да е императивно условие за участие.

За повече информация:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

за арх. Емил М. Йорданов – член на ЕБ на АСЕ; да бъде информиран за изпратени директно до Секретариата на АСЕ български предложения.